Lukáš Vavrečka | kompletní bibliografie
beletriečlánky a recenzeediční činnost
Námět, to je taková mozaika. Pevnost, 08/2018.

Poslouchat a rozumět aneb Audiokniha jako trenažér. Biblio, červen 2020.

Pavouci v kloboucích. O literární kultuře Pardubic. In: Host, 6/2017.

Knihy čtené ženami jsou sexy. In: Tahy 2016. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2016.

Dotýkat se slov. Motivická komparace dramatu Země beze slov Dey Loher a rozhlasové hry Překladatel Věry Linhartové. In: Partonyma, 13/2015.

de Botton, Alain: Umění jako terapie. Kniha Zlín, 2014. Portálu Polí5. Listopad 2014. Dostupné z: http://www.polipet.cz/ aktualita.php?id=492.

K literární motivice a Bohumilu Hrabalovi. In: Hrabal ‘99 - Tanulmányok Bohumil Hrabal 99. születésnapja tiszteletére. Szent Vince Kollégium és Szakkollégium, 2013.

Motivu na stopě. Úloha motivické výstavby v tvůrčím procesu. In: Tahy 2012. Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2012.

Ženy mají oči. Motivy a figury v české ženské poezii mezi lety 1968-1989. (Diplomová práce). Univerzita Pardubice 2012.

Když květiny nechtěly mlčet. Studie o motivice básnířek českého undergroundu. In: Partonyma. Underground a experiment. Roč.1., 1-2/2012.

Do trezoru se šperhákem aneb “Poezie života”. (Recenze na studentského sborníku Privát) In: Tahy 2011. Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2011.

A teď se všichni dojměte. (Recenze na studentského sborníku Zatraceně málo cigaret). In: Tahy 2010. Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2010.

Franz Kafka - Pojetí systému v Proměně. (Bakalářská práce). Univerzita Pardubice 2009.

Milostný diskurz v pop-music. In: Tahy 2009. Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2009.

Jazz Adventure Project. In: Tahy 2008, Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2008.

Esej s názvem Médium a objekt: pseudoanalytický vhled. In: Pornografie jako (ne)umění. Sborník z konference, Univerzita Pardubice, 2008.