Lukáš Vavrečka | kompletní bibliografie
beletriečlánky a recenzeediční činnost
2012 – 2015 – šéfredaktor, odpovědná redakce literárního čtvrtletníku Partonyma 1-2/2012 - 15-16/2015, Pavel Mervart, Červený Kostelec.

2015 – odpovědný redaktor básnické sbírky Přemysla Krejčíka: Křehké nepřenášet. Pavel Marvart, Červený Kostelec 2015.

2013 – 2015 – člen redakční rady literárně-kultuního časopisu Tahy. Pavel Mervart, Červený Kostelec.

2014 – 2015 – redakční spolupráce na přípravě kompletní antologie české ženské poezie spolu se Zuzanou Gabrišovou (v přípravě).

2014 – odpovědný redaktor básnického debutu Tomáše Jirečka.

2013 – vedoucí redakce 5. sv. antologie Sever, západ, východ: Na dva východy (Východní Čechy a Vysočina). Štěpán Bartoš. Pardubice 2013.

2012 – odpovědný redaktor básnické sbírky Jany Orlové: Čichat oheň. Pavel Marvart, Červený Kostelec 2012.

2008 – 2009 – vedoucí redakce antologie Lumíkem proti své vůli. Pavel Marvart, Červený Kostelec 2009.