Lukáš Vavrečka | knihy

PARTONYMA

Časopis vydává nakl. Pavel Mervart, Červený Kostelec.

Literární čtvrtletník Partonyma dává nový publikační prostor literárním tvůrcům, ale i publicistům, výtvarníkům, fotografům. Vychází pravidelně od roku 2012.

Můžete jej nalézt v tištěné podobě v distribuci Kosmasu a ve vybraných knihovnách, literárních kavárnách a dalších centrech literární kultury po celé ČR. Časopis připravuje redakce ve spolupráci s katedrou literární kultury a slavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice. Vydává nakladatelství Pavel Mervart, P. O. Box 5, 549 41 Červený Kostelec.

Oficiální stránky časopisu:
http://partonyma.cz/

Sledujte také literárně-kulturní revue na facebooku:
http://www.facebook.com/Partonyma

Distribuce:
http://www.kosmas.cz

Kontaktujte redakci:
redakce@partonyma.cz