Lukáš Vavrečka | knihy

Vyhnanec s křídly

Nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2008.

Vavrečku múzy básnické obdařily schopností vytvářet asociační řetězce vskutku nepřeberné a nekonečné. (...) Vyhnanec s křídly, byť se skládá se samostatných básnických minicelků, představuje cosi jako proud poezie. Proud, který stojí a padá, víří a šumí v přímé závislosti na básníkově invenci. (...) Invence se stává i božstvem Vavrečkova básnictví sui generis, mj. s ohledem na prostor, jejž tady a teď poeta poskytuje své zdánlivě až bezmezné invenci. (...) Své texty tvoří jakoby v duchu manifestačního volání: Všechnu moc invenci!” Vladimír Novotný - Portál české literatury

Vavrečkova imaginace nemá dna ani uzávěru. Vyvěrá z ničeho a je obklopena všudypřítomným. Najednou se objeví a existuje. Svou přítomností metamorfuje svět, destruuje jeho hranice a posouvá ho do nadreálných prostorů. Vavrečkův fikční svět není svazován řádem, ale je pojen motivickými vazbami. Motivy tryskají do prostoru a stávají se jeho neoddělitelnou součástí. Jan Čermák - Poetika mladých východočeských básníků. UHK, 2015

Další recenze:
Minirecenze v týdeníku A2, č. 31/2008 (Vít Kremlička)