Lukáš Vavrečka | medailon
Prozaik, básník, esejista. Člen Asociace spisovatelů a Obce spisovatelů ČR. Vystudoval Kulturní dějiny na Univerzitě Pardubice. Ještě za gymnazijního studia publikoval román Revolucionáři (2005), na jaře 2007 se pak pouští do práce na Vyhnanci s křídly (2008). Následuje příprava sborníku Lumíkem proti své vůli (2009), veršovaného Idealistického románu (2009), knihy vícehlasých básnických skladeb s názvem Partitura (2011), experimentálně-detektivního cyklu Alibi na příští noc (2014) a lyricko-esejistického krimi-románu Dej holce jméno (2015). Byl jedním z iniciátorů a spoluautorů projektu Šest nevinných: Román na šest nádechů (2015) a antologie Sever, západ, východ: Na dva východy (2013). Působí v redakci literárně-kulturního časopisu Tahy, v letech 2012 - 2015 byl šéfredaktorem literárního čtvrtletníku Partonyma a v letech 2013-2014 předsedou Střediska východočeských spisovatelů. Od roku 2006 žije v Pardubicích, živí se jako ediční referent a technický redaktor na FF UPa, designér knižní sazby, grafik a příležitostně též jako jazzový pianista.