Lukáš Vavrečka | medailon
Prozaik, básník, recenzent. Člen Asociace spisovatelů a Obce spisovatelů ČR. Vystudoval Kulturní dějiny na Univerzitě Pardubice. Do roku 2016 působil v redakci literárně-kulturního časopisu Tahy a v letech 2012 - 2015 byl šéfredaktorem literárního čtvrtletníku Partonyma. Od roku 2006 žije v Pardubicích, živí se jako redaktor při FF UPa a příležitostně též jako jazzový pianista nebo audioknižní bloger. Mezi lety 2005 - 2019 vydal celkem osm samostatných knih, například Idealistický román (2009), Alibi na příští noc (2014), Ztracená generace (2017) nebo Mesopotamis (2018). Byl jedním ze spoluautorů románu Šest nevinných (2015). Nejnovější kniha Tesla Noir vyšla v nakladatelství Host v létě 2020.